По какво искаш да решаваш тестове?

Опитай сега
Европейския съюз
Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ДаниГо“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейски съюз и Управляващия орган.

ИЗБЕРИ СИ ПРЕДМЕТ И КЛАС

Избери от всички предмети и се упражнявай за матурите след 7. клас и 12. клас.
Опитай сега

Прави тестове от мобилния ап или уеб

Hand Details

СЛЕДИ ПРОГРЕСА СИ

Следи прогреса си и учи с лекота. Печели бонус точки и пр...
Опитай сега
Diagram
Details

ЗАЩО ДА СЕ УЧИШ С НАС?

User Friendly
Лесно за използване - user friendly
Tests
Тестове от учители, подготвящи за матури
Devices
Използвай на всякакви устройства

АБОНАМЕНТИ

Персонален
20 лв /месец
  • 2 души
  • 1 предмет
  • неограничен достъп
Избери
Оптимум
50 лв /месец
  • 2 души
  • 2 предмета
  • неограничен достъп
Избери
Неограничен
150 лв /месец
  • неограничени клиенти
  • неограничени предмети
  • неограничен достъп
Избери
Details Details

ИЗБЯГАЙ ОТ СКУЧНИТЕ ХАРТИЕНИ ТЕСТОВЕ

Регистрирай се